กำหนดการสอบคัดเลือกโครงการ วมว.ประจำปีการศึกษา 2560 รอบแรก วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 นี้

นักเรียนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิเข้าสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ สนามสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่

คลิ๊ก https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/

คลิ๊ก ประกาศรับสมัครและกำหนดการสอบคัดเลือก

หากพบปัญหาให้ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045353401-2 ต่อ 4415 

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

โปสเตอร์รับสมัคร วมว. ปี2560

ประกาศรับสมัคร http://scius.most.go.th/upload/downloads/54/73.pdf

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559 ที่เว็บไซต์ https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/

วิดิทัศน์แนะนำโครงการ วมว.

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

scius_boshure

scius_boshure2

 

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียน วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2559

ลิงค์ข่าวประกาศ http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=36894

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียนหรือผู้ปกครองส่งแบบตอบรับยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น. ส่งทาง FAX. หมายเลข 045353422 หรือ email : sciusubu@gmail.com (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง 30 คน)

โครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเรียกลำดับสำรองตามกำหนดการต่อไป

http://www.sci.ubu.ac.th/news/viewnews.cfm?NEWSID=36857