โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 4 ลำดับที่ 21 ถึงลำดับที่ 22

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 4 ลำดับที่ 21 ถึงลำดับที่ 22 จึงขอแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ส่งแบบการรายงานยืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัวทำสัญญา ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทาง e mail :sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045 353422

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 3 ลำดับที่19 ถึงลำดับที่ 20

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 3 ลำดับที่19 ถึงลำดับที่ 20 จึงขอแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ส่งแบบการรายงานยืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัวทำสัญญา ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ทาง e mail :sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045 353422

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 2 ลำดับที่13 ถึงลำดับที่ 18

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 2 ลำดับที่13 ถึงลำดับที่ 18 จึงขอแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ส่งแบบการรายงานยืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัวทำสัญญา ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทาง e mail :sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045 353422


แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์

📣📣ประกาศผลสอบรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562📣📣

 

📣📣ประกาศผลสอบรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562📣📣

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดประกาศ คลิกลิ้งค์ 👉

1.ประกาศผลสอบรอบสอง-ปี-2562

2.รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก-และกำหนดการรายงานตัว

3.แบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา-ตัวจริง (หมดเขตยืนยันสิทธิ์ตัวจริง วันที่ 1 มี.ค.62 เวลา 16.30 น.)

4.แนวทาง-หลักเกณฑ์นักเรียนโครงการ-วมว.

5.ขอดูคะแนนรอบสอง

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก 👉

1. https://drive.google.com/…/1ubF8oLrJU7V0QpIxLZSUvATX_zMbsMu…
2. https://drive.google.com/…/1FM8d9ouCPxqntd_g8BF92suxP00Rahs…
3.https://drive.google.com/…/1fNfRrT7VL8i9Gx-1DyqCa7bAEjxQUy3…