โครงการ วมว. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โครงการ วมว. รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2561

รับสมัคร : https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/

รายละเอียดการลงทะเบียนและประกาศรับสมัคร คลิก👉http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/96

โทรศัพท์ 02-333-3855 , 02-333-3858 , 02-333-3863-65

2 นักเรียน โครงการ วมว. ศูนย์ ม.อุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คว้าเหรียญทอง-ทองแดง ประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ IYSIE’18

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=15208

คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เข้าเยี่ยมสำรวจ (Site visit) พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์/ครูผู้สอนในโครงการ วมว. นักเรียนและผู้ปกครองโครงการ วมว. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและดำเนินการโครงการ วมว. ต่อไป ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม SC.113 ณ อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=15151

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักเรียนโครงการ วมว.รุ่น 4 ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นร.วมว.รุ่น 4ขอบคุณพี่เจี๊ย บWitayakara Sowattara และพี่ฟี่เจ้าของร้าน Philadelphiabook AndCoffee ที่แนะนำและสร้างแรงใจในการอ่านแก่น้องๆ วันนี้บรรยากาศที่ร้านคึกคักมากและอบอุ่นเหมือนเคย
www.facebook.com/groups/477370505763319/

กิจกรรมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบ Smart Home แก่นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ Mr.Devesh Balkishna Gattani นักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน สาขา Electronics Engineering มหาวิทยาลัย Shri Ramdeobaba College of Engineering and Management จากประเทศ India เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมบรรยายพิเศษ ณ เฮือนกำนัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. โดยมี ดร.ประชา คำภักดี เป็นวิทยากร