📣📣 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ดังต่อไปนี้ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา  2561

📣📣ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ดังต่อไปนี้ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา  2561 👉

:ค่ายเคมีโอลิมปิก
1.นางสาวมิ่งขวัญ วิเศษสังข์

: ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ม.ปลาย)

1.นางสาวสุชาดา จันทร์ส่อง
2.นางสาวศุภนิดา ภูมิทา

:ค่ายเคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
1.นายธรรมฤทธิ์  ผิวทน

:ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
1.นางสาววันเดือนเต็ม  ปราณี

รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 http://www.sci.ubu.ac.th/assets/images/news/sub_502.pdf

📣📣 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี – โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน📣📣

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 6 ถึงลำดับที่ 28

โครงการ วมว. มหาิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 6 ลำดับที่ 28 จึงขอแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ส่งแบบการรายงานยืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัวทำสัญญา ภายในวันที่12 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. ทาง e mail :sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045 353422

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 5 ลำดับที่ 23 ถึงลำดับที่ 27

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 5 ลำดับที่ 23 ถึงลำดับที่ 27 จึงขอแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ส่งแบบการรายงานยืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัวทำสัญญา ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ทาง e mail :sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045 353422

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 28 คน รายงานตัวทำสัญญาโครงการ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SC.138 ชั้น 1 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ นักเรียนและผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา ตามรายการที่แจ้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 045353400 ต่อ 4415 หรือ 4650 หรือ 0899251659

รายละเอียดประกาศ คลิกลิ้งค์ 👉 ตรวจสอบรายชื่อ และเอกสารที่ต้องเตรียม