📣📣 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ดังต่อไปนี้ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา  2561

📣📣ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ดังต่อไปนี้ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิก ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา  2561 👉

:ค่ายเคมีโอลิมปิก
1.นางสาวมิ่งขวัญ วิเศษสังข์

: ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ม.ปลาย)

1.นางสาวสุชาดา จันทร์ส่อง
2.นางสาวศุภนิดา ภูมิทา

:ค่ายเคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
1.นายธรรมฤทธิ์  ผิวทน

:ค่ายชีววิทยาโอลิมปิก
1.นางสาววันเดือนเต็ม  ปราณี

รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 http://www.sci.ubu.ac.th/assets/images/news/sub_502.pdf