โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 2 ลำดับที่13 ถึงลำดับที่ 18

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียกลำดับสำรองยืนยันสิทธิ์เป็นตัวจริง ครั้งที่ 2 ลำดับที่13 ถึงลำดับที่ 18 จึงขอแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง ส่งแบบการรายงานยืนยันสิทธิ์เพื่อรายงานตัวทำสัญญา ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทาง e mail :sciusubu@gmail.com หรือโทรสาร 045 353422


แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์