ประมวลภาพกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก 👉

1. https://drive.google.com/…/1ubF8oLrJU7V0QpIxLZSUvATX_zMbsMu…
2. https://drive.google.com/…/1FM8d9ouCPxqntd_g8BF92suxP00Rahs…
3.https://drive.google.com/…/1fNfRrT7VL8i9Gx-1DyqCa7bAEjxQUy3…