รับสมัครนักเรียน วมว. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2558

เปิดรับสมัคร ทางออนไลน์  https://apply.mwit.ac.th/lukhamhan/

สอบรอบเเรกวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 >> ประกาศผลสอบรอบเเรกไม่เกิน 18 ธันวาคม 2558

สอบรอบ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 >> ประกาศผลสอบรอบสอง 19 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัคร  แผ่นพับโครงการ วมว. 2559   แผ่นพับโครงการ วมว. ม.อุบล 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูล :
โทรศัพท์ 045353401-2 ต่อ 4415    โทรสาร 045353422 โทรศัพท์มือถือ 0899251659

เว็บไซต์ http://scius.sci.ubu.ac.th