โครงการ วมว.

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

# 045-353401-2 ต่อ 4650

จุดเด่นของหลักสูตร

Facebook

Videoข่าวสาร

บุคลากร

ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว.

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

ดร.องอาจ จูมสีมา

รองประธานกรรมการบริหารโครงการ วมว.

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

รศ.ดร.สุระ วุฒิพรม

ผู้อำนวยการโครงการ วมว.

นายปราการ ภิรมย์กิจ

ผู้ประสานงานโครงการ วมว.

นางสาวพรทิพย์ เมืองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ดร.กาญจนา องคศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ดร.ประนอม แซ่จึง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ดร.สัณฐิติ วัฒนราษฏร์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

นางสาวเสาวนีย์ เหล่าสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

นางสาวพิศิชานันท์ ศรีสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก

นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.

นายชาติชนะ โมฬีชาติ

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.

นายอัศวภาดา บุตรดี

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
beykoz escort cekmekoy escort tuzla escort kadikoy escort bostanci escort kurtkoy escort
maltepe escort ataşehir escort ataşehir escort ümraniye escort pendik escort kurtköy escort anadolu yakası escort şerifali escort kartal escort gebze escort kadıköy escort bostancı escort göztepe escort kadıköy escort bostancı escort ümraniye escort ataşehir escort maltepe escort kurtköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort beylikdüzü escort
Free Porn
deneme bonusu deneme bonusu deneme bonusu
film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
accidentcar.net
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis
deneme bonusu
deneme bonusur